Pomagamy dotrzeć do bardzo wartościowych inwestorów

Poszukujemy projektów o unikalnej charakterystyce, gotowych
do komercjalizacji
lub już funkcjonujących na rynku w jednej z
następujących kategorii